Stav hladin sledovaných toků

HP C1 SL

Dřevnice - 26,562 ř.km

HP C2 SL

Všeminka - 0,525 ř.km

Zpracovaný povodňový plán naleznete na stránce odkaz